شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام

بنام خدا
 
سامانه ثبت نام در حال حاضر فعال نیست. متعاقبا زمان ثبت نام اعلام خواهد شد. 
لطفا قبل از تکمیل فرم ثبت نام مدارک ذیل را اسکن نمایید و در مرحله بارگزاری مدارک ارسال فرمایید.
تذکر1: در صورتی که می خواهید تصویر ارسال شده را اصلاح کنید باید در بخش بارگزاری مدارک ---> 
لیست فایلهای درج شده علامت  را جهت حذف فایل ارسال شده کلیک نمایید و سپس محددا تصویر را بارگزاری نمایید.
 
فیش پرداختی به مبلغ 665000 ریال به شماره حساب 0110924131009 نزد بانک ملی به نام مرکز آموزش علمی و کاربردی استانداری چهارمحال و بختیاری
اولین قرارداد بکارگیری(با ذکر مجوز قانونی بکارگیری در قرارداد )
گواهینامه رانندگی پایه دو صرفا برای کاردان آتشنشان مستندات جانبازان/ایثارگران و سایر شرایط خاص
حکم قراردادی سال 1393 حکم قراردادی سال 1394 حکم قراردادی سال 1395 حکم قراردادی سال 1396
سوابق بیمه صفحه اول شناسنامه عکس سه در چهار مدرک تحصیلی
کارت پایان خدمت برای آقایان کارت ملی رو کارت ملی پشت
 
آگهی تبدیل وضعیت شهرداری های استان چارمحال و بختیاری

استانداری استان چهارمحال و بختیاری از محل سهمیه مجوز استخدامی شماره 47997 مورخ 30/10/1396 سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور، از کارکنان قراردادی شهرداری های استان  با مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارای حداقل سه سال سابقه قراردادی مستقیم، تمام وقت و مستمر در شهرداری را دارند  به صورت پيماني از طریق برگزاری آزمون تخصصی ، عملی و گزینش به شرح زیر استخدام می نماید:

ردیف رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز
1 کارشناس امور پژوهشی     مرد-زن دانشنامه دکتری،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی،مطالعات زنان- زن وخانواده،حقوق زن دراسلام و تاریخ زنان، جغرافیا و یرنامه ریزی شهری، مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)، شهرسازی، معماری، اقتصاد، مهندسی صنایع، راه و ساختمان(کلیه گرایش ها) ، ترافیک، کارشناس عمران و نوسازی روستاها، نقشه برداری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط، طراحی و برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، مهندسی عمران روستایی، عمران و آبادانی روستاها، توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستاها،، مهندسی کارهای آبی، آبیاری و آبادانی
2 کارشناس امور فرهنگی     مرد-زن دانشنامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های امور فرهنگی، فرهنگ و زبان های باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی امور فرهنگی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، مردم شناسی، جمعیت شناسی ،ارتباطات اجتماعی،روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی و برنامه ریزی علوم اجتماعی ، تاریخ ، دین شناسی، الهیات و معارف اسلامی(تاریخ و تمدن ملل اسلامی)، زبان خارجی بین المللی، علوم سیاسی وروابط بین الملل، ادبیات فارسی، فلسفه و روان شناسی،  تاریخ ، جغرافیا،علوم اجتماعی و الهیات و معارف اسلامی
3 کتابدار     مرد-زن دانشنامه دکترا،فوق لیسانس یا لیسانس یاگواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی کتابداری، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و برنامه ریزی کتابداری
4 کارشناس امور هنری     مرد-زن دانشنامه دکتری،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی هنری حسب تخصص مورد نیاز(به تشخیص شهرداری و موافقت استانداری مربوطه)
5 کارشناس امور آموزشی     مرد-زن دانشنامه دکترا،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی درسی و علوم تربیتی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت منابع انسانی، آموزش و پرورش  پیش دبستانی و دبستانی، آموزش بزرگسالان، تعلیم و تربیت اسلامی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، سنجش و اندازه گیری و روان سنجی، روان شناسی تربیتی
6 کارشناس امور ورزشی     مرد-زن دانشنامه دکترا،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، تربیت بدنی، تربیت بدنی و علوم ورزشي، تربیت بدنی جانبازان و معلولین، فیزیولوژی ورزشی، تربیت معلم تربیت بدنی
7 کارشناس امور اداری     مرد-زن دانشنامه دکتری،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت  اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستم ها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایش های (مالی،بازرگانی وصنعتی)، مهندسی صنایع، اقتصاد، برنامه ریزی آموزشی
8 کارشناس برنامه و بودجه     مرد-زن دانشنامه دکترا،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت  اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستم ها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایش های (مالی،بازرگانی وصنعتی)،اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد و معارف اسلامی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت(مالی)
9 کارشناس بررسی عملیات     مرد-زن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یادکترا در یکی از رشته های تحصیلی: مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع، علوم کامپیوتر(نرم افزار،سخت افزار) مدیریت بازرگانی، آمار اقتصادی و اجتماعی، مدیریت اجرایی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، مدیریت دولتی
10 کارشناس بررسی اسناد و مدارک     مرد-زن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یادکترا در یکی از رشته های تاریخ، تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، بازرگانی، مدیریت سیستم ها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای مالی ، بازرگانی و صنعتی، باستان شناسی، علوم اجتماعی
11 بازرس     مرد-زن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای مالی، بازرگانی، صنعتی مهندسی صنایع، اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت مالی
12  
مسئول دفتر
    مرد-زن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی، بازرگانی و صنعتی)، علوم اجتماعی، روانشناسی، حقوق، امور اداری، خدمات اداری، آیین نگارش نامه های اداری، امور دفتری و ماشین نویسی، امور دبیرخانه و بایگانی، کاربرد رایانه در امور اداری
13 مترجم     مرد-زن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس، لیسانس در یکی از رشته های زبان های خارجی، مترجمی زبانهای خارجی
14 مأمور حراست     مرد-زن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس ، لیسانس یا فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی ، بازرگانی و صنعتی)، علوم اجتماعی، روانشناسی، برنامه ریزی آموزشی ، حقوق و علوم سیاسی، مهندسی عمران ( کلیه گرایشها)، شهرسازی، معماری، اقتصاد، مهندسی صنایع ، راه و ساختمان ( کلیه گرایشها) ، ترافیک، کارشناس و عمران و  نوسازی روستاها، نقشه برداری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مهندسی عمران روستایی, عمران و آبادانی روستاها، توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستاها، مهندسی کارهای آبی، آبیاری و آبادانی، توضیح: صلاحیت انتصاب پذیرفته شدگان رشته شغلی مأمور حراست پس از موفقیت در آزمون و کسب حد نصاب لازم می بایست به تأیید واحد حراست ذیربط برسد.
15 مسئول گزینش     مرد-زن دانشنامه دکترا، فوق لیسانس ، لیسانس یا فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی ، بازرگانی و صنعتی)، علوم اجتماعی، روانشناسی، برنامه ریزی آموزشی ، حقوق و علوم سیاسی، مهندسی عمران ( کلیه گرایشها)، شهرسازی، معماری، اقتصاد، مهندسی صنایع ، راه و ساختمان ( کلیه گرایشها) ، ترافیک، کارشناس و عمران و  نوسازی روستاها، نقشه برداری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مهندسی عمران روستایی, عمران و آبادانی روستاها، توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستاها، مهندسی کارهای آبی، آبیاری و آبادانی، توضیح: انتصاب پذیرفته شده گان رشته شغلی مسئول گزینش در پستهای سازمانی مربوطه پس از تأیید هیأت مرکزی گزینش و موفقیت در دوره آموزشی مربوطه صورت می گیرد.
16 مسئول خدمات مالی     مرد-زن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی ، بازرگانی و صنعتی)، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت ( مالی)
17 متصدی امور دفتری     مرد-زن دانشنامه لیسانس یا فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی ، بازرگانی و صنعتی)، اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد و معارف اسلامی ،مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، تدارکات همگانی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت ( مالی)، امور اداری ، امور اداری و کارگزینی، کمک متخصص خدمات اداری،آئین نگارش و نامه های اداری، امور دفتری و ماشین نویسی، امور دبیرخانه و بایگانی، کاربرد رایانه در امور اداری، ارتباطات علوم اجتماعی ،برنامه ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی و رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری
18 حسابدار     مرد-زن دارا بودن دانشنامه دکترا ، فوق لیسانس ، لیسانس یا گواهینامه  فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی ، بازرگانی و صنعتی)،مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، تدارکات همگانی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت ( مالی)، اقتصاد ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد و معارف اسلامی
19 حسابرس     مرد-زن دارا بودن دانشنامه دکترا ، فوق لیسانس ، لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت پرسنلی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت اداری، مدیریت خدمات اداری، علوم اداری، امور اداری و مدیریت، مدیریت رفاه، خدمات بازرگانی و اداری، مدیریت سیستمها، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای ( مالی ، بازرگانی و صنعتی)،مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، تدارکات همگانی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امور مالی، معارف اسلامی و مدیریت ( مالی)، اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، علوم اقتصادی، مدیریت اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد و معارف اسلامی
20 کارشناس حقوقی     مرد-زن دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و جرم شناسی ، علوم قضایی ، علوم جزا و جرم شناسی ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق خصوصی ، معارف اسلامی و حقوق ، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی) ، حقوق بین الملل ، علوم اسلامی (حقوق اسلامی ، کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسلامی) ، حقوق اسلامی
21 کارشناس ثبت اسناد و املاک     مرد-زن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی ، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی( فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی،( حقوق اسلامی ،کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فقه و مذاهب اسلامی، علوم قرآنی و حدیث ، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، علوم قرآنی ، معارف اسلامی و مدیریت، دین شناسی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و اقتصاد، اندیشه سیاسی در اسلام، مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات و معارف اسلامی، پژوهش عرفان اسلامی، تربیت
22 کارشناس ارزیابی خسارت     مرد-زن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی ، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی( فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی،( حقوق اسلامی ،کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی، عمران کلیه گرایشها
23 کارشناس امور دینی     مرد-زن دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فقه و مذاهب اسلامی، علوم قرآنی و حدیث ، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث ، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، علوم قرآنی ، معارف اسلامی و مدیریت، دین شناسی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و اقتصاد، اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهش عرفان اسلامی، تربیت، حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری ، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ، الهیات و معارف اسلامی، علوم اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24 کارشناس روابط عمومی     مرد-زن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، علوم ارتباطات اجتماعی ( روابط عمومی)، روزنامه نگاری، علوم اجتماعی        ( ارتباطات اجتماعی) ، مدیریت دولتی
25 کاردان روابط عمومی     مرد-زن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، علوم ارتباطات اجتماعی ( روابط عمومی)، روزنامه نگاری، علوم اجتماعی         ( ارتباطات اجتماعی) ، مدیریت دولتی
26 کارشناس مطالعات اقتصادی     مرد-زن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی علوم اقتصادی، اقتصاد، اقتصاد اسلامی ، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد حمل و نقل ، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی،اقتصاد پولی، اقتصاد سنجش عمومی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد منابع ، سیر اندیشه های اقتصادی، نظامهای اقتصادی، اقتصاد انرژی، سیستمهای اقتصاد اجتماعی، اقتصاد ریاضی، معارف اسلامی ، اقتصاد و اقتصاد کشاورزی
27 کارشناس مطالعات اجتماعی     مرد-زن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی جمعیت شناسی ، مردم شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی،علوم ارتباطات اجتماعی( روابط عمومی) ،جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی( تحقیق در ارتباطات اجتماعی)، روانشناسی ، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مشاوره، راهنمای مشاوره( فعالیتهای پرورشی ، مشاوره)، روانشناسی عمومی، روانشناسی( اصلاح و تربیت)، کارشناسی امور تربیتی و مشاوره، روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی
28 کارشناس برنامه ریزی     مرد-زن دانشنامه دکترا ، فوق لیسانس، لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، شهرسازی، معماری، اقتصاد، مهندسی صنایع، راه و ساختمان (کلیه گرایشها)، ترافیک، کارشناسی عمران و نوسازی روستاها، نقشه برداری، مدیریت پروژه و ساخت ، طراحی محیط، طراحی و برنامه ریزی شهری منطقه ای ، مهندسی عمران روستایی، عمران و آبادانی روستاها، توسعه روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستاها، مهندسی کارهای آبی ، آبیاری و آبادانی
29 کارشناس بهداشت محیط     مرد-زن دارا بودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در یکی از رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و یا یکی از گرایشهای آن، آلودگی محیط زیست، مهندسی محیط زیست
30 کارشناس مهندسی زراعی     مرد-زن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب آبیاری، آبیاری و زه کشی، زراعت و اصلاح نباتات، زراعت، اصلاح نباتات ، خاک شناسی، مرتع و آبخیزداری، مرتع داری و یا یکی از رشته های مرتبط زمین شناسی، توسعه روستایی، عمران روستایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، تأسیسات آبیاری
31 کارشناس امور باغبانی     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات،زراعت،اصلاح نباتات،جنگلداری،مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی،آبیاری
32 مهندس راه و ساختمان     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در یکی از  رشته های  تحصیلی مهندسی عمران(کلیه گرایش ها)، مدیریت پروژه و ساخت،راه و ساختمان(گلیه گرایشها)، معماری،نقشه برداری،طراحی محیط
33 آرشیتکت     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی معماری،طراحی فضاهای آموزشی،شهرسازی،طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مهندسی عمران(مدیریت ساخت،زلزله،سازه،سازه های هیدرولیکی،عمران و ساختمان)،طراحی محیط،معماری
34 کارشناس امور حمل و نقل     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مهندسی عمران(برنامه ریزی حمل و نقل،راه و ترابری)،ترافیک
35 کارشناس محیط زیست     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مطلوب مهندسی طراحی محیط زیست،برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست،زیست شناسی با گرایشهای(علوم گیاهی،علوم جانوری،میکروبیولوژی)،علوم دریایی و اقیانوسی،محیط زیست،شیلات،زراعت و اصلاح نباتات،باغبانی،گیاه شناسی،اصلاح نباتات،زراعت،آبیاری،آبخیزداری،خاک شناسی،مرتعداری،مهندسی فضای سبز،مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط جغرافیا،هواشناسی،مهندسی عمران با گرایش های (آب و فاضلاب)،برنامه ریزی شهری و منطقه ای،مهندسی آب،بهداشت محیط،دامپزشکی،علوم آزمایشگاهی،ژنتیک،مهندسی مکانیک با گرایش های (مکانیک در طراحی جامدات در حرارت و سیالات،ساخت و تولید)شیمی کاربردی
36 کارشناس شهرسازی     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی شهرسازی،طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،عمران(گرایش عمران)،مهندسی عمران گرایشهای(مدیریت ساخت،سازه،زلزله و راه)،طراحی محیط
37 مهندسی برق     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مهندسی برق(گلیه گرایش ها)
38 مهندسی تاسیسات     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مهندسی علمی – کاربردی عمران(شبکه های آب و فاضلاب) ،تاسیسات (گلیه گرایش ها)،مهندسی مکانیک(تاسیسات حرارتی و برودتی،تاسیسات)
39 کارشناس آتش نشانی     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی ایمنی آتش نشانی شهری،آتش نشانی،آتش نشانی محیط زیست،حفاظت و بهداشت محیط کار،مدیریت عملیات امداد و سوانح،مدیریت عملیات امداد و نجات،مدیریت امور امداد
40 کاردان آتش نشانی     مرد-زن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی آتش نشانی،آتش نشانی محیط زیست،حفاظت و بهداشت کار،مدیریت عملیات امداد و سوانح،مدیریت عملیات امداد و نجات،مدیریت امورامداد
41 نقشه بردار     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مهندسی عمران(نقشه برداری،فتوگرامتری،و سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS)،مهندسی نقشه برداری(کارتوگرافی و ژئودزی)،نقشه برداری هوایی،عکسبرداری هوایی
42 کارشناس حفاظت و مرمت     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی،مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی،مرمت ابنیه تاریخی،معماری
43 کارشناس عمران و نوسازی روستاها     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مهندسی عمران،مهندسی عمران روستایی،عمران و آبادانی روستاها،توسعه روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی روستاها،مهندسی عمران(عمران،نقشه برداری،مدیریت ساخت،راه)،راه و ساختمان،مهندسی کارهای آبی،آبیاری و آبادانی،معماری
44 کارشناس تحلیل گر سیستم     مرد-زن دانشنامه لیسانس،فوق لیسانس،یا دکترا در  یکی از رشته  های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار،سخت افزار،معماری سیستم های کامپیوتر،سیستم های نرم افزاری،هوش مصنوعی و رباتیک،نظریه های محاسبات و الگوریتم)،انفورماتیک،مهندسی سیستم،کاربرد کامپیوترو آنالیز سیستم،مهندسی صنایع گرایش(برنامه ریزی و تحلیل سیستمها،مدیریت سیستم و بهره وری،برنامه ریزی و مدیریت تولید،اتوماسیون،تحقیق در عملیات ،مهندسی سیستم) ،علوم کامپیوتر،مهندسی سیستمهای اقتصادی  و اجتماعی،مدیریت IT،مهندسی IT
45 کارشناس شبکه     مرد-زن دانشنامه دکترا،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر گرایش(نرم افزار- سخت افزار،معماری سیستمهای کامپیوتری،سیستمهای نرم افزاری،هوش مصنوعی رباتیک،نظریه های محاسبات و الگوریتم)، انفورماتیک،مهندسی سیستم،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم،علوم کامپیوتر،مدیریتIT،مهندسی IT
 

الف -شرايط عمومي
شرایط ورود به آزمون تبدیل وضعیت استخدامی به شرح زیر است:
1-داشتن حداکثر سی  و پنج سال تمام  سن تا زمان ثبت نام
2 - داشتن تابعيت ايران
3- دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت قانوني براي مردان
4- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني
5- نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر
6- نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني
7- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي شود
8-اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
9- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری (حسب مورد) با رعایت شرایط احراز و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی.
11- دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار تمام وقت و مستمر در شهردرای تا زمان ثبت نام در آزمون
 •  
 • - حداكثر سن داوطلبان تازمان ثبت نام برای  رشته شغلي كارشناس آتش نشاني 30 سال تمام و جهت کاردان آتش نشان 25 سال تمام .
2-داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي مي باشند و همچنين معلولين، مجاز به شركت در رشته شغلي كاردان آتش نشان و راننده وسائط نقليه سنگين براي تصدي پست آتش نشان و راننده نمي باشند
3 : شركت شهرداران به شرط دارا بودن شرايط مربوط در آزمون استخدامي بلا مانع است.
4- داوطلبان تنها مي‏توانند در يك رشته شغلی منوط به دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تقاضاف شرکت نمایند.
5- داوطلبان تنها می توانند در شهرداری محل خمت ثبت نام و در آزمون شرکت نمایند.
6- داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در شهردرای ذیربط مشغول فعالیت بوده و دارای مستندات لازم و قانونی مبنی بر تایید این موضوع باشد.
ب -شرايط اختصاصي
1- داوطلبانی که دارای وضعیت استخدامی قراردادی با شهرداری می باشند مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.
2- داوطلبین نمی توانند مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی شهرداریها و دیا بازنشسته و بازخرید شهرداری ها  و سایر دستگاه های اجرایی باشند.
3-موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر در ردیف 1 بند الف این دستور العمل اضافه خواهد شد:
الف – جانبازان، همسران  و فرزندان شهداء و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسران و فرزندان آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر  اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شراط  حداکثر سن معاف می باشند
ب -افراد خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال .
ج- رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه  در جبهه به میزان حضور در جبهه.
د- داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه دولتی، شهرداري ها ، موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت‏هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است
 و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان ها و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی از تاريخ 57/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها.
تبصره :
 1. به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و همچنین مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2. داوطلبان مي بايست در تا زمان ثبت نام داراي مدرك تحصيلي مندرج در آگهي ، كارت پايان خدمتیا معافیت قانونی و شرايط سني مندرج در اين آگهي باشند.
 3.  چنانچه محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود دراينصورت خسارت و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
ج- ثبت نام و مدارك مورد نياز
1-داوطلبين مي توانند تنها  يك رشته شغلي را انتخاب  و از طریق پایگاه اطلاع رسانی استانداری و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.
2- شروع ثبت نام از ساعت  یک بامداد روز دوشنبه مورخ 9/11/1396 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 14/11/1396 می‏باشد
3- داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی 4*3 خود را به عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر 200 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوطه در سایت وارد نمایند.
4- پرداخت وجه به مبلغ 665000 ریال به شماره حساب 0110924131009 نزد بانک ملی به نام مرکز آموزش علمی و کاربردی استانداری چهارمحال و بختیاری به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان (ایثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) و ارائه فیش واریزی.
5-کارت ورود به جلسه آزمون روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 20/12/1396 و 21/12/1396 از طریق وب سایت استانداری چهارمحال و بختیاری به داوطلبان اعلام می شود.
6- زمان برگزاری آزمون روز تاریخ جمعه مورخ 25/12/1396 ساعت 9 صبح است و محل برگزاري آزمون بروي كارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.
7-دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری موظفند قبل از صدور کارت ورود به جلسه سایر مدارک متقاضیان را بررسی و واجد شرایط بودن آنها را جهت شرکت درآزمون و صدور کارت تایید نمایند.
    د – مواد و حد نصاب آزمون:
1)آزمون در هر رشته شغلي به صورت چهار گزينه‏اي و به تعداد 100 سوال شامل 50 سوال  تخصصي به صورت کاربردی و تخصصی در هر رشته شغلی   و 50سوال عمومی شامل 30سوال قوانین و مقررات مورد عمل در شهرداری  و 20 سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفي طراحی شده است ( سقف امتیاز آزمون تخصصی 100 می باشد و به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود).
2) حد نصاب آزمون: کسب حداقل 50درصد بالاترین امتیاز آزمون در هر رشته شغلی می باشد.
تبصره : در مواردی که به تشخیص کمیته، در یک رشته شغلی صرفا یک نفر سهمیه در نظر گرفته شده باشداعم از اینکه متقاضیان یک یا چند نفر باشند، حد نصاب مذکور 50% میانگین  میانگین بالاترین امتیاز آزمون در مابقی رشته های تحصیلی  شغلی همان شهرداری می باشد.
3) داوطلبین متقاضی در رشته شغلی کاردان آتش نشان پس از ثبت نام در آزمون، باید در آزمون عملی بر اساس شرایط مندج در دستور العمل آزمون عملی آتش نشانی شرکت نمایند.
4) داوطلبانی که دارای کارت معافیت پرشکی  می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت به آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی نمی باشند.
و- تذکرات
در مورد ایثارگران رعایت موارد زیر الزامی است:
 1. سهميه  اسیتخدامی ( 25%) درصد ايثارگران قراردادی شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان  بیست و پنج درصد ئ بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشند.   
 2. سهمیه استخدامی پنج درصد (5%)  به افراد قراردادی ذیل تعلق می گیرد: رزمندگان با سابقه حداقل  شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان انان، و فرزندان جانبازان  زیر بیست و پنج درصد(25%) و فرزندان کمتر از یک سال اسارت می یابد.
 3. توجه: خدمت داوطلبانه در جبهه شامل: بسیجیان، جهادگران و نیروئهای مردمی رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان  دستگاه های اجرایی سازمانها، نهادها و شرکت ها و موسسات دولتی یا تحت پوشش قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص، صاحبان شغل آزاد در شرکت ها و موسسات خصوصی صنوف ازاد و افراد بدون شغل ( دانشجویان، دانش آموزان و افراد فاقدکار) بوده که از طریق بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی به مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی اعزام شده اند و آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت کرده اند که دارای تأییدیه مراجع صالح صادر کننده گواهی خدمت در جبهه باشدند.
تبصره: سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جبهه نیز با تأیید مراجع ذیصلاح به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب خواهد شد.
 1. سهمیه تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین بیست و پنج درصد از طریق رقابت افراد مشمول و بر اساس ماتیاز مکتسبه انجام می پذیرد. لذا کسب حد نصاب آزمون و شرایط حد اکثر سن برای داوطلبان مذکور ( به استثناء خواهر و برادر شهید) در حد سهمیه تعیین شده الزامی  نمی باشد.
 2. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون و آزمون علمی حسب مورد و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.
 3. امتیاز نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس آتش نشان و کاردان آتش نشان برا ساس امتیاز تخصصی با ضریب1 و امتیاز آزمون عملی با ضریب2 محاسبهع مس شود. داوطلبین مذکور بر اساس امتیاز نهایی فضلی و در سقف سهمیه ابلاغی قبل از معرفی به گزینش معاینات پزشکی را انجام و پس از تأیید مرکز طب کار معرفی شده توسط استانداری مبنی بر توانایی لازم برای انجام شغل مربوطه برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند. مرکز طب کار نسبت به انجام معاینات پزشگی در سه بخش زی اقدام و نتیجه را به استانداری اعلام می نماید.:
الف- تست بینایی، شنوایی سنجی، اسپیرومتری(تنفس) و آزمایش خون و ادرار
ب- تست عدم اعتیاد به مواد مخدر( طبق آزمایش های تخصصی تست اعتیاد)
ج- تست تشخیص روانی شامل: عدم ترس از ارتفاع، عدم ترس از خون و عدم مشکلات واختلالات روانی که مطابق نظر متخصص مربوطه بررسی و اعلام می گردد.
 1. در صورت عدم تأیید افراد معرفی شده به مرکز طب کار و گزینش حسب مورد، از سایر داوطلبان موضوع این ماده به ترتیب امتیاز تفضیلی به گزینش معرفی خواهد شد.
 2. در صورت مساوی بودن امتیاز نهایی کسب شده داوطلبان، اولویت با داوطلبانی به شرح ذیل می باشد:
 • دارای سابقه خدمت بیشتر در شهرداری باشند.
 • حداکثر سه سال تجربه در شغل مربوطه را داشته باشند.
 • در حال حاضر در شغل مربوطه مشغول به خدمت باشند.
ه- اعلام نتاییج:
 1. بعد از برگزاری آزمون، اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای معرفی به گزینش در پایگاه اطلاع رسانی رسمی استانداری درج خواهد شد.
 2. پذیرفته شدگان نهایی موظفند حدکاثر ظرف یک هفته پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از تبدیل وضعیت تلقی خواهد شد.
 3. داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداری برای بررسی و اعلام نظر ارایه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. در صورتی که داوطلب در طول فرآیند تبدیل وضعیت انصراف داده یا به هر دلیل قانونی از ادامه فرآیند بازماند، استانداری نفرات بعدی را بر اساس بالاترین امتیاز نهایی کسب شده ( در صورت دارا بودن حد نصاب) در همان رشته شغلی برای طی مراحل بعدی معرفی خواهد نمود.
 5. استفاده از نفرات بعدی بر اساس بالاترین امتیاز نهایی کسب شده(در صورت دارا بودن حدنصاب) در همان رشته شغلی بعدی حداکثر تا یک سال از زمان برگزاری آزمون امکان پذیر است.
 6. انتصاب افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی به پست های سازمانی در هر رشته شغلی با اولویت امتیاز تفضیلی به عهده شورای اداری و استخدامی می باشد.
 7. استانداری کارنامه ای از امتیاز آزمون و آزمون عملی و امتیاز نهایی و رتبه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان در هر رشته شغلی را به داوطلبین ارائه خواهدا نمود.